osar is …

een open studio voor architectuur waar een 40-tal enthousiaste medewerkers rijkgeschakeerde en vaak zeer complexe ontwerp- en bouwopdrachten vervullen in de openbare en private sector. Sinds de oprichting in 1974, is Osar uitgegroeid tot één van de belangrijkste architectenkantoren in Vlaanderen, met een brede waaier aan ervaring en knowhow in de publieke sector. Osar biedt de garantie van een integrale architecturale kwaliteit, inclusief een optimale functionaliteit en een perfecte technische afwerking met respect voor de wensen en de belangen van de opdrachtgever. Osar is o.a. gespecialiseerd in de gezondheidszorg, meer bepaald in de architectuur van ziekenhuizen en collectieve woonvormen voor ouderen. Ook huisvestingsprojecten, administratieve en culturele centra, kantoren, scholen, grootschalige renovatie- en restauratieprojecten, gebouwen met hoogtechnologische infrastructuur en grootstedelijke interdisciplinaire opgaven maken deel uit van de uitgebreide referentielijst.

osar is een bureau van een 40-tal medewerkers onder de leiding van 4 partners: 

Hilde Vermolen, Michiel Verhaegen, Els Kuypers en Cecilia Aernaudts. We beschikken over 2 vestigingen (Antwerpen, Gent). In Antwerpen bevindt zich het hoofdkantoor. 

 

 

“Architecture is so much more than what people see, it’s how you make people feel”

Het zoeken naar goede oplossingen, vanuit diepgaand onderzoek een programma omzetten naar een uiterst logisch model, het creëren van een authentiek gebouw is ons vak. 

Het beroep van architect staat onder druk, maar is extreem relevant. Als architect denken we na over de materiële wereld en staan we ten dienste van de gemeenschap. We zoeken vanuit een achtergrond gespecialiseerd in zorgprojecten naar welzijn voor alle gebruikers en bewoners. 

Sinds de oprichting in 1974, is osar uitgegroeid tot een betrouwbare, open en innoverende partner gespecialiseerd in projecten in de zorgsector, onderwijs en sociale huisvesting. Maar ook grootschalige stadsvernieuwingsprojecten. We maken architectuur die zichzelf is, gericht op duurzaam welzijn voor alle gebruikers en bewoners. osar realiseert gebouwen voor alle (zorg)programma’s, van het kleinste tot de grootste, in België, Nederland en Frankrijk. 

Steeds zijn we op zoek naar opdrachtgevers die blijk geven van diezelfde ambitie. Door samenwerking en passie voor het vak ondersteunen wij de opdrachtgever om zijn visie aan te scherpen, te materialiseren en zijn ambitie te realiseren. We zouden jullie willen vragen om met een open geest naar onze referenties te kijken en we hopen dat we jullie kunnen inspireren.

 

met vriendelijke groeten

osar