Projets / Logements de jeunes / MPI Jongeren Oosterlo
Text
1/4

Een nieuw masterplan biedt een lange termijn visie voor de toekomstige ingrepen op de site van MPI Oosterlo aan de Eindhoutseweg. Finaal zal de site van een centraal park genieten, waarrond de verschillende gebruikers geclusterd worden, binnen de contouren van een duidelijke, maar kwalitatieve terreingrens. Op deze site wordt het internaat voor minderjarigen uitgebreid. De nieuwbouw voor het 'internaat voor minderjarigen' wordt gericht op jongeren, van 3 tot 21 jaar, met een matig tot ernstige verstandelijke handicap en gedrags- en emotionele stoornissen (GES+). De jongeren hebben nood aan een duidelijke structuur en begrenzing. Er worden 64 plaatsen gerealiseerd, verdeeld in 8 leefgroepen van 8 internen.

fase: voorontwerp