Projets / Logements pour personnes âgées / WZC Ter Vest Balen
Text
1/7

De site wordt verkaveld in verschillende velden. In plaats van één instituut gaan we uit van 6 verschillende woningen, telkens voor 17 bewoners. Zoals in een normale woning slapen de bewoners boven en leven ze op de begane grond. Door de afwisseling van velden en woningen krijg je in plaats van één gevelbeeld een reeks van indrukken. De woningen grenzen allemaal aan de straat, elke woning heeft een eigen adres. Elke woning beschikt over een eigen voordeur.

fase: aanbesteding - start werf: oktober 2012