Projets / psychiatries / OPZ Geel K-dienst
Text
1/3

DORP ALS MODEL


De K-dienst wordt ondergebracht op de psychiatrische campusvan OPZ Geel. De bestaande bomenrand vormt het decor vooreen klein en beschut dorpmodel waarbij de verschillende programmmaonderdelen duidelijk te onderscheiden zijn. Elke leefgroepbestaat uit 10 kinderen of tieners. Door een knik in het volumekan de leefgroep eenvoudig worden opgesplitst in 2 kleineregroepen van telkens 5 kamers. Het knikken en openplooien van devolumes creeërt een variatie aan buiten- zichten en oriëntaties.